ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây)

*Họ tên:
*Giới tính:
*Ngày : * Tháng: * Năm :
* Ngành thi:
* Số CMND hoặc thẻ căn cước:
*Nhập lại Số CMND hoặc thẻ căn cước:
* Hộ khẩu thường trú :
* Số ĐTDĐ :
* Địa chỉ liên hệ :
*Email :
Tải ảnh thẻ:Thí sinh bắt buộc phải tải ảnh thẻ 4x6 - Chỉ hỗ trợ các định dạng jpg, jpeg, png, gif, bmp.

Ảnh Mẫu