TRA CỨU ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU TSĐH NĂM 2017

Nhập số CMND hoặc họ và tên của thí sinh

- Mọi câu hỏi của thí sinh cần giải đáp xin gửi về Hội đồng Tuyển sinh của nhà trường qua email: tuyensinhsp2@gmail.com

Hệ thống được xây dựng và quản lý bởi Phòng Đào tạo Trường ĐHSP Hà Nội 2

________________________________