THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021

Thứ hai - 28/12/2020 15:39
Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ khóa 11 đợt 1 năm 2021; cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu (dự kiến) và hình thức tuyển sinh
STT Ngành đào tạo Mã số Chỉ tiêu năm 2021
(Dự kiến)
Hình thức tuyển sinh
1 Giáo dục học 9140101 6 Xét tuyển
2 Quản lí giáo dục 9140114 10
3 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 9440103 5
4 Sinh lý học thực vật 9420112 5
5 Toán giải tích 9460101 5

2.  Điều kiện dự tuyển
2.1. Văn bằng
Người dự tuyển cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:
2.1.1. Có bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
2.1.2. Có bằng thạc sĩ ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.
2.1.3. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại giỏi trở lên, ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.
Danh mục các ngành đại học và thạc sĩ đủ điều kiện dự tuyển được quy định tại Phụ lục đăng trên website Nhà trường. Các bằng tốt nghiệp thuộc ngành không có trong danh mục này nhưng có chuyên môn gần với ngành đăng ký dự tuyển sẽ được Hội đồng tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Trường ĐHSP Hà Nội 2 xem xét cụ thể sau khi người dự tuyển nộp hồ sơ.
2.2. Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học
Người dự tuyển phải đáp ứng điều kiện sau:
Là tác giả tối thiểu 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện (có chỉ số ISSN) trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
2.3. Đề cương nghiên cứu
Nội dung cơ bản của đề cương nghiên cứu gồm:
  • Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu;
  • Mục tiêu mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh;
  • Lý do lựa chọn Trường ĐHSP Hà Nội 2;
  • Kinh nghiệm (nghiên cứu, thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khoá khác); kiến thức, hiểu biết và những chuẩn bị của cá nhân người dự tuyển. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ về kết quả học tập đại học, thạc sĩ...
  • Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp;
  • Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).
2.4. Thư giới thiệu
Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng triển khai nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.
2.5. Ngoại ngữ
Người dự tuyển phải đáp ứng một trong các yêu cầu về ngoại ngữ như sau:
2.5.1. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
2.5.2. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
2.5.3. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ khác trong bảng tham chiếu dưới đây tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ;
2.5.4. Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm 2.5.1 khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm 2.5.2 khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI) theo quy định tại điểm 2.5.3 khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh);
BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ GD và ĐT)
 
STT Chứng chỉ Trình độ
1 TOEFL iBT 45 - 93
2 IELTS 5 - 6.5
3 Cambridge examination

5-59CAE 4
PET Pass with Distinction
4 CIEP/Alliance française diplomas
 

2TCF B

DELF B2
Diplôme de Langue
5 Goethe-Institut

fikat B2Goethe- Zerti
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
6 TestDaF TDN3- TDN4
7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4
8 Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT) N2
9 ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному ТРКИ-2
2.6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính
Người dự tuyển phải có cam kết đối với quá trình đào tạo theo quy định của Nhà trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).
2.7. Có đủ sức khỏe và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
2.8. Điều kiện thâm niên công tác
Người dự tuyển phải có ít nhất 02 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng kí dự tuyển (kể từ khi tốt nghiệp đại học, tính từ ngày hiệu trưởng kí quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng kí xét tuyển) trừ trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi.

3. Thời gian và hình thức đào tạo
- Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đào tạo: tập trung 36 tháng; không tập trung 48 tháng.
- Các đối tượng còn lại: tập trung 48 tháng; không tập trung 60 tháng.
Nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

4.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu 1);
4.2. Sơ yếu lí lịch (Mẫu 2);
4.3. Lí lịch khoa học (Mẫu 3);
4.4. 01 bản chính và 05 bản sao đề cương nghiên cứu (Mẫu 4);
4.5. Thư giới thiệu của hai nhà khoa học theo quy định (Mẫu 5);
4.6. Giấy khám sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
4.7. Công văn giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ quan quản lý nhân sự (đối với người dự tuyển là công chức, viên chức);
4.8. Bản sao hợp lệ: bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ (không yêu cầu đối với người dự tuyển dự tuyển từ bậc đại học);
4.9. 01 bản sao bài báo hoặc kỷ yếu toàn văn tại hội nghị, hội thảo (bìa, mục lục, nội dung);
4.10. 02 ảnh (4x6) + 2 phong bì có tem và địa chỉ, số điện thoại;
4.11. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Nhà trường (Mẫu 6);
4.12. Bản sao hợp lệ các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.
Tất cả các giấy tờ trên được cho vào túi hồ sơ cỡ 32x26, bên ngoài ghi rõ họ tên người dự tuyển, nơi công tác, chuyên ngành dự tuyển, số điện thoại liên hệ và nộp trực tiếp về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khi nộp hồ sơ, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ để kiểm tra đối chiếu với bản sao. Sau khi hồ sơ được chấp nhận, Nhà trường sẽ gửi giấy báo xét tuyển cho người dự tuyển.
Nhà trường chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp Nhà trường không trả lại.

Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/người dự tuyển/hồ sơ.
Ghi chú: Có thể xem thông báo và tải phiếu đăng kí, danh mục lĩnh vực nghiên cứu dự định nhận nghiên cứu sinh và danh sách các nhà khoa học có thể hướng dẫn năm 2021; danh mục các ngành, chuyên ngành đại học và thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và các biểu mẫu liên quan trên website:  tuyensinh.hpu2.edu.vn/tiensi  

5. Học phí                                                         
        Nghiên cứu sinh phải đóng học phí hàng năm, định mức thu theo Quy định về định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

6. Thông tin liên quan đến tuyển sinh

6.1. Cơ quan cử cán bộ đi dự tuyển nghiên cứu sinh cần tạo các điều kiện thuận lợi về thời gian, hỗ trợ kinh phí... để người dự tuyển có thể đạt kết quả tốt nhất.
6.2. Người dự tuyển tự sắp xếp nơi ở trong thời gian dự tuyển hoặc liên hệ với Ban Quản lý Ký túc xá của Nhà trường.
6.3. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 8:00 ngày 28/12/2020 đến hết 17h:00 ngày 29/4/2021 vào giờ hành chính.
6.4. Thời gian gửi giấy báo dự tuyển và xét tuyển:
  • Gửi Giấy báo dự tuyển trước ngày 15/5/2021.
  • Xét tuyển trước ngày 31/5/2021.
  • Gửi Giấy gọi nhập học (nếu trúng tuyển) trước ngày 15/6/2021.
6.5. Người nhận hồ sơ: Bà Đinh Thị Hằng Nga, chuyên viên chính Phòng Đào tạo; số điện thoại: 0919.715151

6.6. Tư vấn và hỗ trợ công tác tuyển sinh:
- Ông Nguyễn Văn Thụ, Trưởng phòng Đào tạo, số điện thoại: 0912.924226
- Ông Đỗ Chí Nghĩa, Phó Trưởng phòng Đào tạo, số điện thoại: 0913.517956
Người dự tuyển cần chú ý các mốc thời gian xét tuyển được cập nhật thường xuyên tại Website của Nhà trường.
Trường ĐHSP Hà Nội 2 kính đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi đến các đơn vị, cán bộ, viên chức do cơ quan quản lý.
Xin gửi tới Quý cơ quan lời cảm ơn và lời chào trân trọng!
 
Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
Phòng Đào tạo, Tầng 5, Nhà A2 - Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Số điện thoại: 0211.3863203.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây