TRA CỨU TUYỂN THẲNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

Nhập số căn cước công dân của thí sinh

- Mọi câu hỏi của thí sinh cần giải đáp xin gửi về Hội đồng Tuyển sinh của nhà trường qua email: tuyensinh@hpu2.edu.vn

Hệ thống được xây dựng và quản lý bởi Phòng Đào tạo Trường ĐHSP Hà Nội 2

________________________________