Đề án tự chủ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 ngành Giáo dục Thể chất

Thứ tư - 20/07/2016 11:13
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT, MÃ NGÀNH: 52140206

1. Vùng tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; có hạnh kiểm cả 6 học kỳ bậc THPT đạt từ loại khá trở lên; không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, thể hình cân đối: nam cao tối thiểu 1,65m, nặng 45kg trở lên, nữ cao tối thiểu 1,55m, nặng 40kg trở lên (thí sinh không đủ các yêu cầu về thể hình nếu trúng tuyển sẽ bị loại khi nhập học).
3. Tổ hợp môn xét tuyển  
                   - Tổ hợp 1: Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU
                   - Tổ hợp 2: Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức tuyển sinh 1
Lấy điểm môn Toán, Ngữ văn, Sinh học ở kỳ thi THPT quốc gia trong năm tuyển sinh đối với thí sinh dự thi đăng ký lấy kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ, điểm thi môn Năng khiếu nhân hệ số 2 và điểm ưu tiên trong tuyển sinh để xét tuyển.
Chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức 1:  50 % chỉ tiêu của ngành
4.2. Phương thức tuyển sinh 2
Lấy điểm môn Toán, Ngữ văn, Sinh học ở học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 bậc THPT, điểm thi môn Năng khiếu nhân hệ số 2 và điểm ưu tiên trong tuyển sinh để xét tuyển.
Môn Năng khiếu thi tại Trường ĐHSP Hà Nội 2.
Chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức 2: 50 % chỉ tiêu của ngành
5. Xét tuyển
- Nhà trường sử dụng đồng thời 02 phương thức tuyển sinh để xét tuyển. Thí sinh chỉ được chọn 01 trong 02 tổ hợp và 01 trong 02 phương thức tuyển sinh trên để đăng ký xét tuyển.
- Lấy điểm xét tuyển theo điểm của tổ hợp môn xét tuyển, môn Năng khiếu nhân hệ số 2 và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực trong tuyển sinh; lấy từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Tổng điểm các môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến 0,25 điểm.
- Nhà trường công nhận điểm môn Năng khiếu và lấy điểm Năng khiếu để xét tuyển trong năm tương ứng với năm mà thí sinh đã dự thi ở những cơ sở đào tạo sau:
 1. Trường ĐHSP Hà Nội
 2. Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
 3. Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
 4. Trường ĐHSP - ĐH Thái nguyên
 5. Trường ĐH Hùng Vương
 6. Trường ĐH Tây Bắc
 7. Trường ĐH Hồng Đức
 8. Trường ĐH Vinh
 1. Trường ĐH Huế
 2.  Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
 3.  Trường ĐH Quy Nhơn
 4.  Trường ĐHSP TP.HCM
 5.  Trường ĐHSP TDTT TP.HCM
 6.  Trường ĐH TDTT TP.HCM
 7.  Trường ĐH Cần Thơ
 8.  Trường ĐH Đồng Tháp
6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển
6.1. Đối với phương thức tuyển sinh 1
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Điểm môn Toán, Ngữ văn, Sinh học ở kỳ thi THPT quốc gia trong năm tuyển sinh (đối với thí sinh dự thi đăng ký lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ) lớn hơn 1,0 điểm.
Công thức tính điểm xét tuyển: Sử dụng công thức trong phần mềm tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 (Hệ thống thi quốc gia) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6.2. Đối với phương thức tuyển sinh 2
- Nhà trường chỉ nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển có điểm trung bình cộng của các môn Toán, Sinh học hoặc Toán, Ngữ văn ở học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 không nhỏ hơn 6,0 điểm (Chưa cộng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực trong tuyển sinh).
- Công thức tính điểm trung bình cộng:
                        + Công thức dùng cho môn Toán: DToan = (T12k1+T12k2)/2
                        + Công thức dùng cho môn Ngữ văn: DNguvan = (V12k1+V12k2)/2
                        + Công thức dùng cho môn Sinh:   DSinh = (S12k1+S12k2)/2
Trong đó:
 • DToan: Điểm trung bình cộng môn Toán ở học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12.
 • DNguvan: Điểm trung bình cộng môn Ngữ văn ở học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12.
 • DSinh: Điểm trung bình cộng môn Sinh học ở học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12.
 • T12k1: Điểm môn Toán ở học kỳ 1 lớp 12; T12k2: Điểm môn Toán ở học kỳ 2 lớp 12.
 • S12k1: Điểm môn Sinh học ở học kỳ 1 lớp 12; S12k2: Điểm môn Sinh học ở học kỳ 2 lớp 12.
 • V12k1: Điểm môn Ngữ văn ở học kỳ 1 lớp 12; V12k2: Điểm môn Ngữ văn ở học kỳ 2 lớp 12.
- Công thức tính điểm xét tuyển:
                        + Công thức dùng cho tổ hợp môn Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU:
                        DXT1 = ((DToan + DSinh + (DNKTC * 2)) x 3) /4 + DUT
                        + Công thức dùng cho tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU:
                        DXT2 = ((DToan + DNguvan + (DNKTC * 2)) x 3) /4 + DUT
Trong đó:
 • DXT1: Điểm xét tuyển dùng cho tổ hợp môn Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU.
 • DXT2: Điểm xét tuyển dùng cho tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU.
 • DNKTC: Điểm môn Năng khiếu.
 • DUT: Điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực trong tuyển sinh.
Nguyên tắc xét tuyển:
Đối với thí sinh đã đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng, xét trúng tuyển từ thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu của ngành theo từng phương thức xét tuyển.
7. Tổ chức tuyển sinh
7.1. Tổ chức thi môn Năng khiếu
- Nhà trường tổ chức thi môn Năng khiếu với hai nội dung: Bật xa tại chỗ và Chạy cự ly 400m.
- Thí sinh đăng ký dự thi môn Năng khiếu trực tiếp trên Website: www.hpu2.edu.vn của nhà  trường:
+ Đợt 1: từ 8h00 ngày 01/4/2016 đến 17h00 ngày 10/7/2016.
+ Đợt 2: Tháng 8/2016 trong trường hợp tuyển chưa đủ chỉ tiêu và nhà trường vẫn còn nhu cầu tuyển sinh dựa trên điều kiện hiện tại.
- Lịch thi:
 + Đợt 1: ngày 20/7/2016.
 + Đợt 2: Tháng 8/2016 trong trường hợp tuyển chưa đủ chỉ tiêu và nhà trường vẫn còn nhu cầu tuyển sinh dựa trên điều kiện hiện tại.
- Thí sinh xem thông tin; tải và in thẻ dự thi; xem điểm thi từ website của nhà trường.
- Thí sinh đã thi đợt 1 không được thi đợt 2.
- Thi tuyển môn Năng khiếu theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, quy định, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu Thể dục Thể thao của Trường ĐHSP Hà Nội 2.
7.2. Đăng ký xét tuyển đối với phương thức tuyển sinh 1
Sử dụng phần mềm tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 (Hệ thống thi quốc gia) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7.3. Đăng ký xét tuyển đối với phương thức tuyển sinh 2
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến (online), hướng dẫn để thí sinh thao tác đăng ký sẽ được đăng trên Website nhà trường (Thí sinh nhập trực tiếp kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 và xếp loại hạnh kiểm ở 06 học kỳ lớp 10, lớp 11, lớp 12 vào phần mềm trên Website nhà trường).
Thời gian đăng ký xét tuyển đợt đầu bắt đầu từ ngày 01/8/2016, các đợt đăng ký tiếp theo nhà trường sẽ quy định sau, tùy thuộc vào chỉ tiêu và chất lượng tuyển sinh.
Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Nhà trường hoặc đăng ký trực tuyến (Khuyến khích thí sinh đăng ký trực tuyến).
8. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Lệ phí tuyển sinh
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh). Cụ thể thí sinh phải nộp phí dự thi, dự tuyển:
                    + Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.
                    + Lệ phí tuyển sinh các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).
Khi thí sinh đã đăng ký dự thi và thực hiện đóng lệ phí xét tuyển, lệ phí tuyển sinh các môn năng khiếu thì hồ sơ dự thí của thí sinh mới được coi là hợp lệ.
10. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh
  - Nhân lực, đội ngũ, trình độ giảng viên chuyên ngành GDTC, Khoa GDTC của Nhà trường gồm: 02 Tiến sĩ, 16 Thạc sĩ (08 đang học Nghiên cứu sinh), 06 Cử nhân (05 đang học Thạc sĩ).
- Cơ sở vật chất:
Hạng mục Diện tích
sàn xây dựng (m2)
a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại 21.590
b) Thư viện, trung tâm học liệu 953
c) Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập 11.566
Tổng cộng 34.108
 - Các thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao: Đáp ứng đủ.
11. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo
Thực hiện theo các văn bản hiện hành; Nhà trường thành lập Ban thanh tra công tác tuyển sinh đại học năm 2016 để thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo ở tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.
12. Chế độ thông tin, báo cáo
Thực hiện theo các văn bản hiện hành; Nhà trường báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo công tác tuyển sinh đại học; đăng công khai các nội dung tuyển sinh tại website của nhà trường và trên các thông tin đại chúng khác. Tất cả thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 sẽ được đăng trong mục “THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016” trên Website www.hpu2.edu.vn nhà trường.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG TIN THAM KHẢO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập24
 • Hôm nay594
 • Tháng hiện tại109,042
 • Tổng lượt truy cập9,646,382
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây