THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

Thứ sáu - 11/03/2022 08:33
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc ban hành Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022;
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 26 đợt 1 năm 2022; cụ thể như sau:
1.  Chỉ tiêu
 
TT Ngành đào tạo Mã số Chỉ tiêu tuyển sinh  năm 2022 (dự kiến)
1 Giáo dục học (Giáo dục tiểu học; Giáo dục mầm non) 8140101 37
2 Quản lý giáo dục 8140114 82
3 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học 8140111 28
4 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí 8140111 28
5 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt 8140111 22
6 Sinh học thực nghiệm 8420114 17
7 Sinh thái học 8420120 16
8 Toán giải tích 8460102 16
9 Khoa học máy tính 8480101 16
10 Ngôn ngữ Việt Nam 8220102 16
11 Lý luận văn học 8220120 15
  Tổng   293
 
2.  Đối tượng và điều kiện dự tuyển
Người dự tuyển là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cần thỏa mãn các điều kiện sau đây:
a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;
Bằng tốt nghiêp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức (xem Phụ lục 1).
b) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam:
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường ĐHSP Hà Nội 2 cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn đủ thời gian 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển (xem Phụ lục 2).
c) Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của Trường ĐHSP Hà Nội 2 (nếu có).
3. Hình thức và thời gian đào tạo
            - Hình thức đào tạo: Chính quy
            - Thời gian đào tạo: 02 năm
4. Phương thức tuyển sinh
          Nhà trường sử dụng các phương thức tuyển sinh sau đây:
a) Xét tuyển đối với các thí sinh có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện đầu vào của chuẩn chương trình đào tạo.
b) Thi tuyển kết hợp xét tuyển đối với những thí sinh chưa đáp ứng đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo điều kiện đầu vào của chuẩn chương trình đào tạo. Môn Tiếng Anh thi theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Danh mục các môn xét tuyển cho từng ngành tại Phụ lục 1.
5. Nguyên tắc xét tuyển
            a) Chứng chỉ/điểm thi môn Tiếng Anh là điều kiện cần để xét tuyển.
            b) Điểm xét tuyển (ĐXT):
                ĐXT =  điểm môn Cơ sở + điểm môn Cơ bản + điểm ưu tiên (nếu có).
            c) Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét thêm các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên như sau:
  - Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại khoản 4, Điều 16 Nghị định 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;
- Điểm trung bình chung tích luỹ/trung bình chung học tập ở bậc đại học.
6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
            Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
a)  Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có):
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên tại các địa phương thuộc Khu vực 1 (được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành);
- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
- Con liệt sĩ;
-  Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
-  Người có thời gian công tác liên tục từ 24 tháng trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được thuộc Khu vực 1 (được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành). Thí sinh thuộc đối tượng này phải nộp quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu ở Phụ lục 3);
c) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học;
d) Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (nếu có);
e) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (đối với người đã có việc làm), chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với thí sinh tự do) có dán ảnh và đóng dấu giáp lai;
f) Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý nhân sự đối với những người đã có việc làm;
g) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
h) Bản sao hợp lệ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn hoặc giấy xác nhận đủ thời gian kinh nghiệm làm việc chuyên môn, quản lý để chứng nhận thâm niên công tác;
i) Quyết định điều động hoặc biệt phái công tác (nếu có);
j) Chứng nhận đã học bổ sung kiến thức (nếu có);
k) Bốn (04) ảnh cỡ 3x4, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành đăng kí dự thi;
l) Hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại cần gửi đến cho thí sinh.
Hồ sơ đăng ký dự thi thí sinh có thể nhận miễn phí tại Phòng Đào tạo hoặc tải về tại http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/thacsi
7. Học bổ sung kiến thức và ôn tập
- Lớp bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh: dự kiến từ tháng 03/2022.
8. Nộp hồ sơ đăng ký:
- Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ 8:00 ngày 11/03/2022 đến 17:00 ngày 10/5/2022 (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ được nghỉ theo quy định của Nhà nước).
- Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển theo một trong các hình thức sau đây:
           + Trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2;
           + Chuyển phát nhanh đến địa chỉ: Đinh Thị Hằng Nga, chuyên viên chính Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
9. Các mốc thời gian quan trọng
- Thi môn Tiếng Anh: dự kiến ngày 28 tháng 5 năm 2022
- Thời gian xét tuyển: tháng 5/2022
- Công bố kết quả: tháng 5/2022
- Nhập học: dự kiến tháng 6/2022
10. Lệ phí
a) Lệ phí tuyển sinh
Đăng kí dự tuyển: 60.000 đ/thí sinh/hồ sơ;
Lệ phí thi, xét tuyển: Theo quy định hiện hành.
b) Các hình thức thu lệ phí:
            Thí sinh nộp lệ phí theo một trong hai cách sau đây:     
             - Trực tiếp tại phòng Đào tạo (Phòng 5.5, nhà A2).
              - Chuyển khoản:
               + Số tài khoản: 42610000276664, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên.  Hoặc số tài khoản: 1022333888, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên.
               + Tên đơn vị thụ hưởng: Trường ĐHSP Hà Nội 2
               + Nội dung chuyển tiền:
            [Họ tên thí sinh]/[Số CMND hoặc CCCD]/LPTS-THS]/ ngành đăng ký dự thi
11. Học phí
Học viên phải đóng học phí hằng năm, định mức thu theo Quy định về định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Trường ĐHSP Hà Nội 2.
12. Thông tin khác có liên quan đến công tác tuyển sinh
- Thí sinh tự sắp xếp nơi ở trong thời gian học bổ sung kiến thức, học ôn tập, các ngày thi tuyển hoặc liên hệ với Ban Quản lý Ký túc xá của Nhà trường: ông Nguyễn Mẫu Lâm, số điện thoại: 0977.642246; 0211.3863683
- Người nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:
Bà Đinh Thị Hằng Nga, số điện thoại: 0919.715151
Bà Phùng Thị Vân Anh, số điện thoại: 0979.126866
 
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT; Các Học viện; Trường ĐH, CĐ, TC, - THPT, THCS, TH, MN, TTGDTX và các cơ sở giáo dục khác;
- Lưu: ĐT, TCHC. 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
 
 
 
 
 
Trịnh Đình Vinh
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây