Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Thứ hai - 04/12/2023 04:45
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
 Số:          /TB-ĐHSPHN2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2023
 
 
THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển đại học chính quy ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

     Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
     Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; 
     Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 sau khi điều chỉnh số lượng chỉ tiêu tuyển sinh;
     Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 1342/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 sau khi điều chỉnh số lượng chỉ tiêu tuyển sinh;
     Căn cứ Thông báo số 548/TB-ĐHSPHN2 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc tuyển sinh đại học ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho người đã tốt nghiệp trình độ đại học ngành khác;
     Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho người đã tốt nghiệp trình độ đại học ngành khác ngày 01 tháng 12 năm 2023;
    Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học ngành khác, cụ thể như sau:
 
TT Mã ngành đào tạo Tên ngành đào tạo Điểm trúng tuyển
(thang điểm 30)
1 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 17.79
 
         Trân trọng./.
 

Nơi nhận:
     - Hiệu trưởng (để b/c);
     - Trung tâm GDQP&AN;
     - Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn;
     - Viện CNTT (đăng website);
     - Lưu: TC-HC, ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trịnh Đình Vinh

  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây