Thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy đợt 3 năm 2023

Thứ năm - 02/11/2023 14:54
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
 Số:          /TB-ĐHSPHN2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy đợt 3 năm 2023
 
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; 
Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 sau khi điều chỉnh số lượng chỉ tiêu tuyển sinh;
Căn cứ Thông báo số 517/TB-ĐHSPHN2 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc tuyển sinh đại học chính quy đợt 3 năm 2023;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ngày 31 tháng 10 năm 2023;
Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy đợt 3 năm 2023, cụ thể như sau:
 
TT Mã ngành 
đào tạo
Tên ngành đào tạo Điểm trúng tuyển
(thang điểm 30)
1 7310630 Việt Nam học 16.4
2 7480201 Công nghệ Thông tin 15
 
         Trân trọng./.

Nơi nhận:
          - Các đơn vị trong trường;
          - Hiệu trưởng (để b/c);
         - Viện CNTT (đăng website);
         - Ban Truyền thông, tư vấn tuyển sinh đại học năm 2023;
         - Lưu: TC-HC, ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ CHỦ TỊCH
  
 
  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trịnh Đình Vinh

 

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây